top of page

TERAPIE PŘÍBĚHU

Tělo-Emoce-Energie...Terapie Tvého Příběhu

FOTO UVOD TERAPIE.jpg
jurta2.jpg

Terapie příběhu

Častokrát zoufalá, zraněná a ztracená v Temnotě Života, hladová po Lásce, vyčerpaná okolnostmi, plná úzkosti i soudů sebe… Tím vším jsem byla v Labyrintu Života. Jak hledat Cestu ven, jsem se naučila až s Pochopením a Uznáním svého Příběhu. Až poté je možné začít svůj Příběh vědomě měnit a přepisovat…

 

​Mnohokrát jsem se pak do Labyrintu vracela, abych vytvořila Mapu. Mapu možností a nástrojů, jak se neztratit, jak dojít k vnitřní Svobodě, Sebeúctě a Sebehodnotě… Jak žít vlastní Autenticitu… Jak se vrátit k sobě a začít měnit svůj Příběh…

 Základem jakékoliv Terapie v mém Prostoru je Pozornost. Pozornost, kterou svým Dotykem dávám Tělu a svým Srdcem Duši I Příběhu Člověka. Vždy se tedy v Terapiích dotýkám Srdcem a velmi často různým způsobem také rukama.

 

Tělo I Duše touží po Pozornosti, stejně jako celá naše Bytost. A tak se společně dotýkáme, čeho je třeba, aby popřené mohlo být uznáno, zamlčované vysloveno, neviděné spatřeno, nevyslyšené přijmuto a necítěné vnímáno… Teprve potom můžeme začít přepisovat a tvořit nový Příběh.

 

   Nabízím doprovod i Mapu na Cestu Tvým jedinečným Příběhem…Pokud budeme čekat, až se změní lidé a okolnosti kolem nás, strávíme celý Život v čekárně na Lepší časy, které nikdy nepřijdou. Ty můžeme vytvořit jen my sami uvnitř sebe. Teprve až přeskládáme náš Vnitřní Vesmír, začne se transformovat i ten Vnější…

 

  Skrze signály a řeč našeho Těla i Srdce, můžeme vědomě cestovat pamětí Duše. Můžeme skládat Příběh, pochopit Souvislosti, uznat Zkušenosti, zacelit Rány, dovolit si Odpuštění a tvořit v Lásce k sobě nový Příběh našeho Života.

 

Pro Cestu vašimi Příběhy používám nástroje a metody, které v největší Laskavosti a Respektu umí provést zraněnými místy Duše I Těla, učí pochopit a propustit, ukazují Cestu k SebeLásce. O některých si můžeš přečíst níže. Nicméně každá z našich společných Cest Terapií je zcela originální a jedinečná, tak jako jsme my, Lidské Bytosti...

Obrázek WhatsApp, 2023-08-09 v 09.43.30.jpg
energeticke čtení.jpg

Energetické čtení

Pupeční čakrou do počátku

V ruštině se Břicho nazývá “Život”… a tak to je. Středem břicha je Pupík “Nabhi” – Dar první Výživy a Energie. Zároveň naše první Jizva. Pupík je část Těla, která se jako první tvoří po Početí a posléze propojí Placentu přes Pupeční šňůru.

   

“Pechoti”  je místo pod Pupíkem, do něhož ústí více než 72000 žil. Také místo, jímž jsme bezpodmínečně spojeni s matkou… a naším Počátkem… s Kořeny… s Rodem… se Zkušeností, pro kterou jsme si přišli. Cesta do Počátku vede skrze jemnou masáž Pupíku a Břicha doprovázenou meditativní Vizualizací. Léčí se v ní, co je v danou chvíli potřeba (náš příchod, rodové vzorce, rozladěné čakry, rány, které se nezahojily…).

PUPEČNÍ ČAKROU K POČÁTKU.jpg
ČAKROVÁ CESTA.jpg

Čakrová cesta

Sedm Čaker… Sedm Cest Labyrintem Těla i Duše. Sedm barev… Sedm práv … Sedm identit… Sedm démonů… A mnoho archetypů, kvalit, témat, vrstev i úrovní… Čakrový systém propojuje vnitřní a vnější svět ve všech rovinách… spirituální, mentální, emoční i fyzické…

 

Každá Čakra je jako Pramen Posvátné vody, který vyvěrá z nitra Matky Země… A tam… V hlubinách našeho Těla je ukryt Klíč ke každé části naší Duše. Všechny naše Ne-Moce jsou jen nepochopené, neuznané a neodpuštěné Emoce uvízlé v Těle.

 

Chceš-li změnit svůj Příběh, začni uvnitř. Opačně to nefunguje. Cesta skrze tvé energetické trychtýře je bezpečná, laskavá, překvapující, léčivá i uzdravující … magická. A Život není logický, Život je magický !

 

Nabízím doprovod. Svezem se spolu na vlně Emocí energetickou Spirálou až na samé dno tvojí Duše. Pomohu Ti uvidět, pochopit a uznat Tvůj Příběh, abys ho mohl/a změnit… To vše v jemnosti a laskavosti, s respektem ke každé Bytosti a s pokorou k jejímu Příběhu.

Léčení vnitřního dítěte

… co dáváme Jemu, dáváme Sobě…

Velmi hluboké Setkání v bezpečném Prostoru uvnitř Sebe s Dítětem v nás, které je často zraněné, osamocené, bez péče a pozornosti, plné strachu, bolesti, lítosti, neprojevených slz či vzteku, zapomenuté v Čase…

 

A tak opečujeme jeho šrámy na Duši. Provedeme jej láskyplným Procesem, v němž se může dosytit a vyživit vším, čeho se mu v dětství nedostalo.

Tady a Teď si pak člověk může uvědomit, jak potřebné, léčivé a radostné je být s ním v Propojení, hrát si s ním, pečovat o něj, konejšit ho a projevovat mu Pozornost a Lásku…

 

Protože to, co dáváme jemu, dáváme Sobě.

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE_edited.jpg
KAMÍNKOVÁ KONSTELACE.jpg

Kamínkové konstelace

Někdy jsme tak plni emocí, bolesti a zranění, že neslyšíme ani nevidíme ostatní… Ty, jež jsou součástí našeho Příběhu. Je třeba z emoce vystoupit, abychom ji mohli uvidět bez křivdy a soudů, v širších souvislostech, z jiného prostoru, jiným úhlem pohledu, tělem i myslí těch, kteří spolutvoří Příběh našeho Života.

 

Kamínkové konstelace ti umožní ustoupit sám sobě z Cesty, posadí tě do hlediště kina, kde se právě promítá Příběh tvého života. NEMUSÍŠ NIC… Jen sleduješ děj „na plátně“. Každý, kdo je součástí tvého Příběhu, má svůj Kámen, svou roli, pozici, místo, pocity, postoje, má svůj vlastní Příběh. Vaše Prostory a Časy se potkávají, prolínají, ovlivňují… A ty, pro tuhle chvíli jako pouhý divák, můžeš uvidět, uslyšet a pochopit Příběh svůj i těch druhých a poskládat puzzle souvislostí.

Tak pojď do kina, za chvíli začínáme…

Léčení rodových linií

   Abychom mohli růst, je třeba mít dobré Kořeny.

   Abychom věděli, kam jít, je třeba vědět odkud jsme přišli.

   Abychom pochopili, je třeba být v propojení se Vším a se Všemi.

   Abychom mohli žít svůj plný Potenciál, je třeba se osvobodit I mít Víru.

   Abychom tvořili v Lásce a Vděčnosti, je třeba být v Důvěře a Přijetí.

   Abychom mohli uznat sami sebe, je třeba uznat každého v Rodu.

  

Našimi Kořeny jsou Předci. Jen Uznáním svého původu a těžké Cesty     našich Předků se mohu vydat na svou Jedinečnoou Cestu vlastním   Příběhem.          

PUPEČNÍ ČAKROU K POČÁTKU2.jpg
jizva.jpg
Příběh jizvy
Mapa Moudrosti Těla

 Každou Jizvu vnitřní I vnější… je třeba vidět v její Celistvosti, v níž je nedílnou součástí našeho Příběhu. Je Indícií na Cestě našeho Učení a Pochopení. Jedna ze Zkušeností, pro níž jsme si přišli.

 

Primárně Jizvy máme všude tam, kde jsme neuchránili svoje Hranice (na břiše – život jako takový; po císařském řezu – síly mateřství; pánevní dno a hráz – prvotní důvěra; klouby a celý pohybový systém – svoboda a flexibilita pohybu v životě atd.).

 

V Jizvě často zůstávají uvízlá Traumata spojená se situacemi, v nichž vznikly, a zároveň zapouzdřené Příčiny z hluboko uložených vrstev našeho Příběhu… Jde o Učení, které zůstává nepochopeno často po mnoho generací, a tak Tělo zapíše svůj vzkaz nesmazatelně a viditelně do kůže. Pak trpělivě čeká, kdy konečně začneme číst. Kdy mu dáme potřebou pozornost a péči…

 

Kdy propustíme Tíhu Viny, Zrady, Křivdy či Strachu, uznáme sami Sebe a vezmeme si zpět svou Sílu a Jedinečnost...

Metamorfní technika
aneb Dotek motýla

… nevšední laskavá léčivá rozpouštějící proměňující láskyplná uvolňující prosvětlující transformující neinvazivní metoda, která proměňuje postoje k sobě, k druhým, k životu I k situacím v něm. Uvolňuje strachy, úzkosti a nedůvěru. Ostraňuje bloky na fyzické, emoční I psychické úrovni a podporuje projevení osobního Potenciálu. Ošetření Metamorfní technikou působí s jemností motýlích křídel na základní MATRICI systému Člověka. Skrze jemný dotek přes reflexní body páteře se uvolňují bloky z Prenatálu, jež nám způsobují fyzické, emoční či energetické potíže…

 

Je to Léčení Příběhu Duše.

 

   Do práce terapeutů ji předává lektorka a úžasná Bytost Jitka Třešňáková. Její kořeny je třeba hledat ve vědomé práci se Světlem, která nás vede do doby Starých Egypťanů, kteří používali Světelnou Energii a Sílu Slunce, pomocí níž dokázali rozpustit energetické bloky, léčit a harmonizovat.

 

   A tak aplikací METAMORFIKY přes reflexní zóny páteře začne Síla Světla rozpouštět a uvolňovat zanesená, zatuhlá a zablokovaná místa, kde jsou uloženy negativní zkušenosti. Tyto energetické blokády se začnou uvolňovat a do Vědomí často vstoupí obrazy nebo pocity. Z Temnoty Podvědomí jsou tak na Světlo Vědomí vytahovány potlačené Emoce. Tím je nastartován transformační Proces, v němž se buněčné struktury nově uspořádají a mění.

plod.jpg
ACCES BARS.jpg
Access bars a
tělesné procesy

Jedna z metod, kde nemusíš vůbec Nic. Přepnutí z Mysli do Vědomí skrze Tělo...

 

Jakou Energií, Prostorem, Vědomím a Volbou můžeš ty a tvoje Tělo být, aby ses stal tou nejlepší verzí Sebe Sama?…

Naše Tělo je Zrcadlem našeho Prožívání. Také prostřednictvím ACCESS BARS a ACCESS TĚLESNÝCH PROCESŮ je možné uvolnit uzamčené zamrzlé Emoce z našeho Těla, od něhož jsme se oddělili a přestali mu naslouchat. Všechny Procesy v Těle jsou primárně energetické. Tak to je. Primární úrovní jakékoliv změny je úroveň energetická, která spustí řetězovou strukturální změnuve všech dalších vrstvách.

 

Jaké by to bylo vnímat, cítit, chápat, přijímat a milovat

svoje Tělo?

 

Jaké Možnosti tady jsou, které by nám umožnily přepsat Informace Těla až do Buněčné Struktury?

Mapa souvislostí
a naše dary

Všechny naše Ne-moce jsou jen nepochopené, neuznané a neodpuštěné Emoce uvízlé v Těle. MAPA SOUVISLOSTÍ, kterou společně vytvoříme se vzápětí stane MAPOU MOŽNOSTÍ A NÁSTROJŮ, jak už se neztratit, jak dojít k Vnitřní Svobodě, Sebe-Úctě, Sebe-Hodnotě… Jak dojít k Sobě, začít se uzdravovat a měnit svůj Příběh.

Až se naučíme číst v Mapě vlastního Života, pochopíme, že vše co nám přichází, jsme si v jistém okamžiku sami poslali. Teprve potom si začínáme osvojovat umění Přijímání a Rozbalování Darů Vesmíru. Začínáme se orientovat a číst v Mapě našeho Příběhu a nacházíme Cesty k našim Pokladům

MAPASOUVISLOSTÍ A NAŠE DARY.jpg
bottom of page