top of page
RITUALNI TETOVANI.jpg

Rituální tetování

Tetování patří k jednomu z nejstarších Přechodových Rituálů, ať už to byl Rituál přechodu z chlapce v muže; Rituál zaznamenávající příslušnost k určitému kmeni; Rituál potvrzující určitou kvalitu, hodnost či dovednost nebo Rituál podporující životní Cestu a Záměr člověka.

 

    Rituální tetování je záznam do kůže, který se stává součástí nejen Těla ale především Příběhu člověka… stejně jako před 4000 lety. Proto netetuju všechno a netetuju kadého… Je to vědomý proces, který je současně Pamětí minulosti, Léčením přítomnosti I Záměrem budoucnosti. V prostoru Kvetoucí Duše má mnoho možností…

 

 

RITUÁLNÍ ZÁZNAM DO KŮŽE

 

Jaký byl tvůj Příběh do tohoto okamžiku? V jakých pocitech jej chceš v sobě ukotvit? Co chceš změnit, co nového začít tvořit? Před vlastním tetováním vedu ženu “na dálku” vnitřní praxí, vhledy a individuálními otázkami ladíme “osu” celého procesu. Jaký obraz bude vepsán do kůže si žena buď zvolí rámcově sama anebo nechá přijít obraz skrze mě…

 

 

RITUÁL PÁROVÉHO TETOVÁNÍ

 

Čím je pro tebe Vztah, v němž se chceš propojit iniciačním tetováním? Jaký je Záměr vašeho společného tvoření? Předtím také praxe pro vystoupení z nefunkčních rodinných vzorců a zacyklení… Poté ladění obrazů…

 

 

RITUÁL ENERGETICKÉHO PŘEPISU

 

 a přetetování záznamu v kůži… Jaký byl Příběh, ketrý se váže k tvému původnímu tetování? Co chceš pustit a odevzdat? Z jakých vzorců a závislostí chceš vystoupit, aby ses mohla ukotvit v nové tvorbě a přepsat tak svůj Příběh? S tím vším a dalšími kvalitami I praxemi pracujeme během procesu přetetování a energetického přepisu.

bottom of page