top of page
KAMÍNKOVÁ KONSTELACE.jpg

Kamínkové konstelace

Někdy jsme tak plni emocí, bolesti a zranění, že neslyšíme ani nevidíme ostatní… Ty, jež jsou součástí našeho Příběhu. Je třeba z emoce vystoupit, abychom ji mohli uvidět bez křivdy a soudů, v širších souvislostech, z jiného prostoru, jiným úhlem pohledu, tělem i myslí těch, kteří spolutvoří Příběh našeho Života.

 

Kamínkové konstelace ti umožní ustoupit sám sobě z Cesty, posadí tě do hlediště kina, kde se právě promítá Příběh tvého života. NEMUSÍŠ NIC… Jen sleduješ děj „na plátně“. Každý, kdo je součástí tvého Příběhu, má svůj Kámen, svou roli, pozici, místo, pocity, postoje, má svůj vlastní Příběh. Vaše Prostory a Časy se potkávají, prolínají, ovlivňují… A ty, pro tuhle chvíli jako pouhý divák, můžeš uvidět, uslyšet a pochopit Příběh svůj i těch druhých a poskládat puzzle souvislostí.​

 

Tak pojď do kina, za chvíli začínáme…

bottom of page