top of page

RITUÁLNÍ TETOVÁNÍ

Tetování patří k jednomu z nejstarších Přechodových Rituálů, ať už to byl Rituál přechodu z chlapce v muže; Rituál zaznamenávající příslušnost k určitému kmeni; Rituál potvrzující určitou kvalitu, hodnost či dovednost nebo Rituál podporující životní Cestu a Záměr člověka.

 

    Rituální tetování je záznam do kůže, který se stává součástí nejen Těla ale především Příběhu člověka… stejně jako před 4000 lety. Proto netetuju všechno a netetuju každého… Je to vědomý proces, který je současně Pamětí minulosti, Léčením přítomnosti I Záměrem budoucnosti. V prostoru Kvetoucí Duše má mnoho možností…

 

 

RITUÁLNÍ ZÁZNAM DO KŮŽE

 

Jaký byl tvůj Příběh do tohoto okamžiku? V jakých pocitech jej chceš v sobě ukotvit? Co chceš změnit, co nového začít tvořit? Před vlastním tetováním vedu ženu “na dálku” vnitřní praxí, vhledy a individuálními otázkami ladíme “osu” celého procesu. Jaký obraz bude vepsán do kůže si žena buď zvolí rámcově sama anebo nechá přijít obraz skrze mě…

 

 

RITUÁL PÁROVÉHO TETOVÁNÍ

 

Čím je pro tebe Vztah, v němž se chceš propojit iniciačním tetováním? Jaký je Záměr vašeho společného tvoření? Předtím také praxe pro vystoupení z nefunkčních rodinných vzorců a zacyklení… Poté ladění obrazů…

 

 

RITUÁL ENERGETICKÉHO PŘEPISU

 

 a pře-tetování záznamu v kůži… Jaký byl Příběh, který se váže k tvému původnímu tetování? Co chceš pustit a odevzdat? Z jakých vzorců a závislostí chceš vystoupit, aby ses mohla ukotvit v nové tvorbě a přepsat tak svůj Příběh? S tím vším a dalšími kvalitami I praxemi pracujeme během procesu pře-tetování a energetického přepisu.

Screenshot_2023-12-02-07-07-02-419_com.miui.gallery.jpg
Screenshot_2023-12-02-07-06-43-548-edit_com.miui.gallery.jpg

ZROZENÍ VENUŠE 

RŮŽE ŠÁRONSKÁ... 

 

     ... Lilie z údolí
   

 ... Moudrost Srdce
   

 ... Vnitřní božská Véda, z níž se ve věčné Spirále Života rodí Venuše... Ze svého Lůna pozvedá Svatý Grál, který naplněn Bezpodmínečnou Láskou udržuje mužsko-ženský Princip v Rovnováze a Propojení..

   

Esence Růže Šáronské zvědomuje Věčnou Pravdu skrytou hluboko uvnitř...

 

Pomáhá VIDĚT... VNÍMAT... i TVOŘIT...

CADUCEUS

Léčení...

Holistické Zdraví...

Rovnováha ...

Mužský a Ženský Princip...

Životní Síla...

Energie Kundalini...

Vědomí jako Spása ...

Celistvost...

TVOŘENÍ v Esenci

Máří Magdalény
Avalonských Kněžek 
i Posvátné Geometrie 
.
🫶 Avalon mezi CEDREM A MYRHOU... 🫶

CEDR je spojen s mužskou energií, vytváří velmi silnou ochranu , uvolňuje emoční toxiny, čistí auru... Uklidňuje, ukotvuje, přináší stabilitu a rovnováhu...
MYRHA... Ženský princip... symbol Země... Přináší uvolnění a plynutí v Lásce , ale také pulzaci Života .. Sebedůvěru... Odpuštění ... Konec utrpení ....

... Cedr a Myrha svými Kořeny a Pamětí Pradávna objímají a drží SYMBOL AVOLANU ... Harmonie a Souznění Mužsko-Ženského Principu...

        Rituální Tetování je pro mě vždy Dar.. Pocta a Posvátnost, jež mi přináší krom tisíců jiných Vjemů Uvědomění a Pocit, že už na tom místě bylo Dávno před tím ... Jen teď živá ruka vdechla Život a Tělo, které jej nese oživuje Prastaré Léčivé Vyživující  a Láskyplné Esence, které se v něm propojují... 
      Je v živém Těle oživlým Příběhem a stálou připomínkou toho , kdo Jsem a jaké Dary nesu...

bottom of page