top of page

JAPA MALA

MALA pochází ze sanskrtu a znamená Věnec (svazek korálků, náhrdelník, girlandu)
používaný k modlitbě (k vysílání Přání do Vesmíru, ke Zdroji, k Bohu...). JAPA MALA vypráví
tisíce let starý Příběh Posvátného Talismanu spojeného se spiritualitou a jógou.


V tradičním pojetí tedy MALA slouží k počítání opakujících se manter při meditaci, k počítání
dýchání během meditace nebo k opakování jména Buddhy, což se nazývá JAPA. Tímto
způsobem se MALA používá zejména v buddhismu a hinduismu... tedy jako indický Růženec se
108 korálky (někdy i méně, např. 18, 27 nebo 54... vždy počet dělitelný 9). Počátečním a
konečným korálkem je tzv. Guru Korálek neboli Korálek Učitele, symbolizující Moudrost a
Střapec, který je zakončením Náhrdelníku... Po odříkání 108 manter se Růženec otočí a
opakující se mantry se počítají v obráceném směru.


Guru Korálek jest tedy Počátkem a zároveň Koncem MALY i Duchovní Praxe, kterou tě
provází... je symbolickým Spojením s Duchovními Učiteli... Knihovnou, jež ukládá všechny tvé
Modlitby a Mantry... Plátnem, na které se propisují tvoje Vize... je Ukotvením tvého Záměru,
abys je mohl/a realizovat ve Hmotě...


Skrze Střapec odchází negativní Energie a zároveň je Symbolem Spojení Všeho se Vším...
Částí v Celek... Spojení Ducha s nejvyšší Pravdou...


Magie Symbolů v podobě čísel vypráví Příběh mnohých Souvislostí... Proč 108 korálků?"...
tady jsou některé z nich:
• Souvislost Času říká, že existuje 108 pocitů, 36 souvisejících s Minulostí, 36 se a 36 s
Budoucností...
• Souvislost Božská v Ženském Principu udává 108 indických jmen bohyně...
• Souvislost Vesmírná počítá... průměr Slunce je 108 násobek průměru Země. Vzdálenost od
Slunce k Zemi je 108 násobkem průměru Slunce...
• Souvislost Písma Sanskrtu, který v původní podobě čítá 108 znaků...
• Souvislost s naším Tělem, na němž najdeme 108 Energetických Drah...


Tvůj Osobní Energetický Náhrdelník může být vším, co právě potřebuješ pro svůj Příběh...
Duchovním Průvodcem... Ochranným Talismanem... Výjimečným Šperkem... Posvátnou
Mantrovnicí... Cestou do Srdce a Vnitřního Klidu... ale také Klíčem k Zapovězeným Komnatám
tvého Příběhu... Klíčem, který otevírá Vzpomínky, Tajemství, Sny i Vize...


KAM ZAMĚŘÍŠ SVOJI POZORNOST,
TAM BUDE PROUDIT ENERGIE...
... A TÍM PRO TEBE BUDE TVÁ JAPA MALA...

PRŮZRAČNOST.jpg

PRŮZRAČNOST

JAPA MALA "PRŮZRAČNOST"
Bílá Láva tě propojí s Matkou Zemí stejně jako s Otcem Vesmírem... Ohnivý Achát tě kdykoliv
provede tvou Duchovní Cestou, podpoří Pochopení a bude udržovat Rovnováhu uvnitř...
Zemitost i Spirit v Harmonii se tak skrze Květ Života mohou stát Zdrojem Průzračnosti, abys
uviděla Vše...
S Láskou ŽANET

NÁVRAT SVĚTLA.jpg

NÁVRAT SVĚTLA

KŘIŠŤÁL... Kámen Kamenů a Světlo na Zemi působí jako magnet pro každý paprsek Světla
Vesmíru. Absorbuje, ukládá, kumuluje... ve této MALE je Pokladnicí, z níž můžeš dočerpat,
kdykoliv se v Panice začneš ztrácet v Temnotě... Krystal KŘIŠŤÁLU Ti svým Paprskem Světla
Vesmíru ukáže Cestu ke Zdroji... k Tajemství ŽIVOTA, jež je ukryt v jeho KVĚTU... Tam vždy
najdeš, nikoliv co hledá Tvá Mysl, ale co potřebuje Tvoje Srdce...
MĚSÍČNÍ KÁMEN Tě bude neúnavně znovu a znovu propojovat s Intuicí, Ženskostí a Vhledy
za Zrcadlo této Reality... Bude léčit zranění Vnitřní Ženy a kultivovat Vnitřního Muže, aby o ni v
Laskavosti a Úctě pečoval... Tento Krystal tak osvětlí Tvou Cestu k Sebelásce i SebePřijetí.
BÍLÁ LÁVA propojuje s Čistotou Srdce Matky Země, která Tě znovu a znovu nakazí svou Vůlí
k Životu... Radostí... i Vděčností... Poskytne Oporu i Stabilitu... Uvede do Rovnováhy a Rytmu..
MALA "NÁVRAT SVĚTLA" stejně jako Světlo Vesmíru léčí na všech úrovních, ve všech
vrstvách... Všude tam, kde jí to dovolíš...
S Láskou a Úctou k Tvému Příběhu ŽANET.

VNITŘNÍ VODY.jpg

VNITŘNÍ VODY

Tato MALA je Průvodcem na Cestě Tvých Vnitřních Vod... skrytých Vln Emocí... Proudů Slz na
Dně vodních Propastí... Tam všude TYRKENIT zklidní a zharmonizuje... zároveň otevírá dveře
do jiných Dimenzí... podporuje Schopnost Vhledu a Pochopení... Je na Tobě, budeš-li mít
Odvahu opustit "Jistotu" Mysli a vstoupíš...
Voda je Pohyb, Hloubka, Temnota, Magie, Čarodějka... Voda je Žena... SODALIT bude držet
Prostor Tvé SebeDůvěry a podpoří Propojení a Naslouchání Sobě... abys slyšela svou Duši...
BÍLÁ LÁVA dává této MALE Potenciál ochranného Amuletu, který Tě propojí s Matkou Zemí.
Můžeš skrze ní dočerpat ztracenou Energii i Důvěru ve svou Cestu...
Intuicí, Jemnost, Ženskost, Vnitřní Mír a Léčení ukrývá Pokladnice MĚSÍČNÍHO KÁMENE.
Poklady nejsou na povrchu, je třeba sestoupit do největší Hlubiny... KVET ŽIVOTA ukáže Cestu
Tvojí Duši...
S Láskou ŽANET.

bottom of page