top of page

ROVNOVÁHA ZE-MĚ

zdánlivě celistvá, a přece rozbitá ... toho, čeho se dříve zdálo být dost, je najednou málo ... co
v Minulosti stačilo... Tady a Teď nestačí... Zdroje Klidu, Energie, Vášně a Radosti se často zdají být vyčerpány ...


Vědomý NÁRAMEK "ROVNOVÁHA ZeMě" přináší Uzemnění, když jsi Vichrem Stresu,
Neklidu, Strachu, Bezmoci, Únavy či Vzteku rozfoukána na tisíc kousků... Dodá Sílu ve
vypjatých situacích, zklidní Mysl i Emoce. Umožní zůstat v Odstupu, Nadhledu i Přijetí ...
Připomene, že Síla je v Jednoduchosti ...


Tak se jen zastav, uvědom si oporu, kterou ti poskytuje Matka Země skrze tvoje nohy a prostě
jen Dýchej ... nosem ... pomalu... potichu... Zaměřením na Dech přestaneš dávat pozornost
svým Emocím, a tak se začneš vracet do Celistvosti a Rovnováhy... to ti umožní podívat se na
věci z jiného úhlu pohledu... Díky tomu se můžeš dívat nejen Ven ale hlavně Dovnitř. S pocitem
ztráty Vnitřní svobody a Důvěry jsi ztratila a schopnost dávat ji lidem kolem. Klid a Uzemnění
"ROVNOVÁHY ZeMě" vynese ven Pravdu tvého Příběhu, otevře Cestu Pochopení, dodá Sílu,
Stabilitu i Vášeň... a ty můžeš uvnitř růst a pečovat o svůj Lotos uvnitř...


Na fyzické úrovni NÁRAMEK posiluje kosti i zuby, vyživuje kostní dřeň, dásně i krev. Ladí
metabolismus, imunitu i nervovou soustavu. Detoxikuje a regeneruje reprodukční orgány, sexualitu i slezinu.


Vzkaz pro tebe:
"Pusť v Důvěře věci kolem tebe a obejmi Sebe ..."


S Láskou ŽANET.

received_544480847460814.jpeg
bottom of page