top of page

NÁVRAT VLČICE

... je Divoká... Svobodná... Soustředěná plně na Tady a Teď... milující Matku Zemi...
....respektující Řád Otce Vesmíru... v Rovnováze sama se Sebou i Světem... oddaná
Společenství Druhu ale věrná Sama Sobě...


... ta, která skrze své vytí mluví s Předky... leč v Úctě nejvyšší chová Sebe... Střeží Tajemství
Vesmíru, Pramen Života i Lůno Matky Země...


... ta, která tančí za Úplňku... neslyšně běží Temnotou... chrání tvůj Zdroj, Vnitřní Oheň i Spojení
s Velkou Bohyní... střeží tvoje Hranice...


VLČICE se může vrátit, jen pokud jí to dovolíš... jen když v ní uvěříš... když máš Důvěru i
Odvahu... Pak přijde... najednou se objeví a její hluboký laskavý nekompromisní pohled se
potká s tvým... tak možná poprvé pocítíš jaké to je, skutečně být ve svém vlastním Středu, plné
Síle a Autenticitě...

NÁVRAT VLČICE.jpg

ČERVENÝ KORÁL s ČERVENÝM JASPISEM jsou jako Srdce Vlčice... otevírají dveře
všeobjímající Lásce... propojují se Sebeláskou... vedou do Středu, Klidu a Vyváženosti Všeho
ve všem... chrání před negativitou a vrací ji zpět původci... Posilují a léčí Kořenovou Čakru a
skrze ni i Tvůj Rod a Kořeny... spolu CERNOU LÁVOU přináší ohnivou Energii Země, a tak má
Potenciál stát se Jiskrou Znovuzrození Tvé Životní Síly, Vůle, Vitality i Radosti... ČERNÁ LÁVA
propojuje s Přírodou ... s Matkou Zemí... se schopností mít stále Naději, věřit i důvěřovat.
MAHAGONOVY OBSIDIÁN spolu s LÁVOU vytváří ochranný štít proti všemu negativnímu, a tak
eliminuje vliv výčitek, kritiky a viny dopadající do Tvého Srdce i na samotné Dno Tvé Pánve.
OBSIDIÁN navíc přináší svou neobyčejnou magickou Moc, s níž nekompromisně vynáší na
Světlo vše, co je třeba uvidět, přijmout, zpracovat, přetvořit... Umí nahlédnout do příčin
nerovnováhy a ochraňuje nás Světlem i velkou Silou. Pomáhá strávit vše, co je těžko přijatelné
ať už pro Tělo fyzické či emoční.

Tak zbavuje organismus všeho toxického. OBRÁZKOVÝ JASPIS tě láskyplně zacelí a vyživí tak
jako Vlčice s mateřskou Obětavostí živí a pečuje o svá mláďata. Eliminuje Stres a vede do
Klidu, Stability i Celistvosti. Zároveň také přináší velkou dávku Odvahy i Odhodlání... SODALIT
& LÁPIS LAZULI & KŘIŠŤÁL... Strážci Intuice, Vhledu, Třetího oka, Čistoty Mysli a Propojení s
Vesmírem pomáhají navracet do Magie Života.

 

Poselství Náramku pro Tebe:
"VLČICE je na Cestě Návratu stále... Je na Tobě, zda bude na té Tvé..."

 

S Láskou a Úctou k Tvému Příběhu ŽANET.

bottom of page