top of page

ŽANET Viktoria Rasanai 

Můj Příběh je jedinečný a přece stejný jako Tvůj. 

Nejsem MÍŇ ani VÍC než Ty. 

Jdu životě, raduji se i pláči. 

Mlčím i křičím. 

Sdílím i naslouchám. 

Dýcham zhluboka, ale občas nemohu propadnout Dech.

Učím se chápat, ale někdy nerozumím.

Jsem silná, ale ne nezranitelná.

Mám odvahu, ale občas se bojím.

Jsem plná Lásky, ale někdy mám vztek a jsem naštvaná.

Jsem věčný optimista, co občas prožívá marnost.

Věřím, že jsem Tvůrce vlastního Příběhu, ale někdy cítím bezmoc. 

Jsem VIDANTÉ  … “vidoucí, zřící“. Žena… Bohyně… Královna…

Čarodějka… Šamanka… Léčitelka… Klíčnice… Průvodkyně… 

Jsem RASANAI… “šťáva života”… Světlo… Znamení Kruhu… Požehnání…

I Ty jsi VIDANTÉ…  Jen si na to zapomněla…

I Ty můžeš být RASANAI … Když si to zvolíš …

 

Pokud jsi se rozhodla pro Cestu  SEBE-Lásky a Tvůrkyně vlastního Života,

BUDE MI CTÍ dělat Ti Průvodkyni do ZeMě RASANAI,

abys v sobě znovu objevila VIDANTÉ… 

Cesta se mnou Ti nabízí možnost Sdílet, Naslouchat, Vidět, Vnímat,

Pochopit, Uznat, Přijmout, Léčit, Vyživit, Meditovat i MILOVAT… 

Tak pojď… abys mohla “VIDĚT”  … abys mohla “ZÁŘIT”

… sama pro sebe i pro druhé …

 

Těším se na Tebe

MANDALA PRAVÁ.png
bottom of page