top of page

JEZIRKO S POKLADEM

Jezírko jemných vln, Přijetí i Odevzdání, Rovnováhy mužsko-ženského PSrincipu, Magie
Pohybu a Vztahů, Lásky a Tvořivosti...
Rodonit ti přináší Vitalitu i Uzemnění. Zároveň tě trpělivě a v jemnosti vede Cestou z hlavy do
Srdce. Ukazuje ti, jak sjednotit Protiklady, nebát se Odlišnosti a být silná i flexibilní při řešení
konfliktů. Cesta z hlavy do Srdce vede skrze tvůj krk... V Uzemnění sebe sama buď Tady a Teď
... nenech desetitisíce Myšlenek pustošit úzký prostor tvého krku ... kde se v překotném Proudu
tlačí jedna na druhou, vzájemně se odírají a zablokovávají úzké pěšiny k Srdci i do celého
Těla...
Růženín zjemní tvou Cestu, dovolí Odpustit Sobě všude tam, kde si uvěřila, že "nejsi dost", že
musíš "třímat meč" a nechat svého Vnitřního může do úmoru "bojovat" a to vše bez tvojí
Podpory a Pozornosti pro něj... a tak k smrti znaven a vyhladověn už pak nemá sílu ani pohnout
svou paží...
Mechový Achát je v symbióze s Růženínem a Avanturinem Léčením všech Zranění Srdce,
navrací do emoční Rovnováhy a schopnosti vidět Krásu ve všem... Vede k Lásce a Důvěře...
Sodalit s Angelitem povznesou tvou Duši, otevřou Intuici i Kreativitu, umožní ti vidět "jasně",
pomohou ukotvit ve Vnitřním Klidu, koncentraci a otevřenosti zároveň. Lepší Komunikace se
sebou samou otevře a dodá Stabilitu pro Komunikaci ve Vztazích vně...
Citrín tě zbaví Strachu a podpoří tvůj návrat k Sobě a Křišťál očistí odšpíny a nánosů Viny,
Soudů i Bolesti a vše prozáří Vesmírným léčivým Světlem...


Vzkaz Náramku pro tebe:
“Největší Světlo objevíš v nejhlubší Temnotě pod hladinou...”

JEZÍRKO S POKLADEM_edited.jpg
bottom of page