top of page

DIADÉM PRO KRÁLOVNU

Královna vznešeně kráčí po Cestě do Nové Země v Sobě... Už prošla mnohé... mnohé
zakusila... mnohé pochopila... Zná svou Hodnotu... Umí používat vlastní Sílu... Je věrná Sama
Sobě... Má v Úctě a Respektu Cestu, jež prošla... Je svobodná a pevná ve svém kroku... Ctí
vlastní Srdce i Duši... Nedovolí nikomu, aby je zraňoval Bolestí či Zradou a nebojí se kráčet
Sama po Cestě svojí Pravdy...


Královna čeká na každou z nás, kdy se rozhodneme a vykročíme její Cestou... DIADÉM PRO
KRÁLOVNU Ti přináší nekonečnou Podporu, pokud se vydáš Cestou Vládkyně vlastního
Života...


RODONIT v RŮŽENÍNECH... Drahokam v Diadému... Ty, Tvá Pánev, Tvoje Lůno, Tvůj Střed,
Tvoje Srdce... chráněné a rozkvétající v SebeLásce, SebeDůvěře, Vnitřní Jednotě a
Rovnováze, v SebeUzdravení, Stabilitě a Harmonii... RODONIT zároveň přichází s Pomocí při
řešení Konfliktů a schopnosti Přijímání Jinakosti Předků i Potomků... Tento moudrý Minerál
napomáhá uvolnit Mysl, podporuje schopnost Nadhledu a tím umožňuje tvořit více Radosti a
Lehkosti pro Sebe i své bližní... RŮŽENÍN k tomu dodá Citlivost, Vnímavost, Empatii, Tvořivost,
otevře Srdce, zjemní Smysly... Okvětními Lístky Květu Diadému je AMETYST... Podporuje
Soustředění, schopnost se rozhodnout a jít Cestou svého Záměru... Zároveň zmírňuje Vztek,
Zlobu i Stres... Zbavuje Napětí... Podporuje Optimismus... Drahokam je vsazen do Síly a Magie
MAHAGONOVÉHO OBSIDIÁNU, který přináší Pravdu a Čistotu Všeho ve Všem... Je to
nesmlouvavý Mystik, jež Tě zavede za Hranici vlastního Vědomí... Nic před ním nelze zatajit...
Odhaluje vše, co nás oslabuje a léčí Duši do Hloubky... Pokud přijmeme jeho Sílu a Magii, nic
nebude jako dřív... MECHOVÝ ACHÁT Tě na Cestě ke Královně bude zbavovat Strachu a
podporovat Tvojí SebeDůvěru... Dodá Sílu a bude pečovat o Tvou Srdeční Čakru... SODALIT v
Propojení s LÁPIS LAZULI Tě ukotví ve Vnitřním Klidu, navrátí do Intuice a schopnosti nahlížet
do Podstaty věcí i skutečných Záměrů Druhých... Podpoří Klid, Rovnováhu, Stabilitu, Inspiraci,
Koncentraci, Představivost i Jasné Vidění... Svým společným Léčením urychlují Duchovní
Vývoj, harmonizují Vztahy a dodávají pocit Jistoty i Bezpečí...

 

Takový je DIADÉM PRO KRÁLOVNU...

Poselství Náramku pro Tebe:


"Nezapomeň... To, co naše děti nejvíc potřebují je LÁSKA BEZ PODMÍNEK, DŮVĚRA a
SVOBODA... Bezpodmínečnou Láskou však umíme milovat jen pokud bez Podmínek
milujeme a přijímáme sami sebe... Důvěru umíme dát, pokud důvěřujeme v Sebe, vlastní
Cestu i v Život sám ... A nakonec... jen pokud jsme sami svobodní, máme potenciál
vychovat ve Svobodě a ke Svobodě svoje Děti..."


S Láskou a Úctou k Tvému Příběhu ŽANET

DIADÉM PRO KRÁLOVNU.jpeg
bottom of page