ZÁŽITKOVÉ VÍKENDY PRO ŽENY

"Nebojte se, že někoho ztratíte. Obávejte se, že ztratíte sebe, když se budete snažit nikoho neztratit."

    Mám velké štěstí na úžasné kolegyně a přítelkyně zároveň, s nimiž společně tvoříme... prostě a jednoduše jako Ženy Ženám ♥...

  Naše víkendy pro Ženy jsou dny plné příběhů a naslouchání,  poznání i tvoření, pochopení a přátelství, objetí a souznění,  cvičení i tance,  meditací a hledání cesty k vlastní duši, léčení zranění srdce, "pouštění" i odpuštění,  "pohledů do zrcadla" a vnitřních změn, bylinek a rituálů, toulek přírodou, vůně lesa, ranní mlhy nad lesem, energií Luny, zpěvu ptáků i zvuků vody...

    "Ženské ukotvení není aktivita, je to hluboký stav bytí. Je to vědomé uvolnění se v hloubce, trvající tak dlouho, dokud se kořeny neuchytí a ty nejsi opět napojena na ženský zdroj síly. Od tohoto okamžiku, kdy jsou kořeny náležitě uchyceny a dokážou tě udržet v hloubce, se nacházíš na cestě domů."                                                                                 MAITREYI PIONTEK LUNA, STÍNY, ARCHETYPY...

  V čase, kdy sám čas se teprve učí znovu plynout a my se učíme žít se svými Stíny, které dostihly každého z nás...

  Vás zveme na seminář, který bude mít hloubku i humor, bude plný emocí i lehkosti... Budeme pojmenovávat naše Stíny, hledat dary, které přinášejí do našich životů, a tak je budeme léčit a prosvětlovat...

   To všechno v rytmu našich Cyklů, v energii Luny, v principech našich Archetypů... a hlavně v Tanci... neboť Žena je Tanec a Tanec je řečí Duše...


CO NÁS ČEKÁ

• svět mimo nás, svět v nás                                • setkání s Dívkou/Milenkou v sobě

• posvátná zahrada                                             • zvědomení Matky/Pečovatelky

• setkání se svými stíny                                      • objevování Divošky/Čarodějky

• jak využít svých stínů a nebojovat s nimi       • pochopení kvalit Stařeny/Vědmy

• jaké dary nám naše stíny přináší                     • budeme objevovat, přijímat, propojovat i měnit

• setkání se svým já                                            • znovu nastavení sebe sama • budeme tančit,       a život, který stojí za to žít                                 tvořit, meditovat i léčitt 
                       Více informací a přihlášky:  739 046 716 nebo                                                                                                          kvetouciduse@seznam.cz


                                   Těší se na vás Mirka ♥ (www.cestouzivotem.cz)                                                                                a Žanet ♥ (www.kvetouciduse.cz)