POSVÁTNÉ LŮNO A OSMÉ ESEJSKÉ ZRCADLO  

  "Nejhlubší a nejstarší tajemství života spočívají v lůně každé ženy. Lůno je posvátným chrámem, silně energeticky propojeným místem. Je to místo, ze kterého vychází váš vnitřní hlas, hluboké vedení a jasnost, klid, tvořivé vyjádření  a síla. Je to váš prvotní přirozený hlas, propojení se sítí života, sítí vzájemné závislosti, jež spojuje všechny živé bytosti dohromady."                                                                                                                                PADMA A ANAIYA AON PRAKASHA

   Zdrojem veškeré ženské esence, stability, plodnosti a  tvořivosti, duchovnosti i smyslnosti, vnitřního potenciálu i léčivé síly a harmonie mužsko ženského principu je právě Lůno. Dnešní Žena je však tak často odpojena od svého lůna, že zapomněla, kdo je, kým byla a kým by mohla být...

   Projevené ženství se rodí v Lůně, neboť Lůno s vaječníky je zdrojem lásky, světla a radosti. Dnes si však v sobě neseme mnohá zranění v osobní rovině duše, ale i v naší rodové linii žen ... v rovině kolektivní duše. Historicky i z hlediska vývoje života každé Ženy nelze tato zranění odstranit z naší životní kroniky, ale lze změnit pohled, přístup a vztah k nim. Pokud je však Žena odpojená od svého středu a vědomě nepracuje se svými psychickými a fyzickými jizvami, nechává v sobě stále dokola parazitovat negativní pocity a emoce (strachy, úzkosti,  křivdy, lži, zrady a bolesti). Tak se v proudu času cyklí ve svých potížích a problémech, které živeny strachem a bolestí mohou sílit.

♥ Rozhovor s Lůnem

♥ Mandala lůna

♥ Čištění linie srdce

♥ Přijetí svých Stínů

♥ Konstelace v pánvi

...to jsou Cesty pro práci s posvátným Lůnem a 8. esejským zrcadlem v něm...

    Zvu každou Ženu, jež cítí potřebu pochopit své Stíny a přijmout sebe sama v celistvosti světla i tmy; jež hledá Cestu zpět do Středu, k sobě, k vlastní Duši... Bude mi ctí vás v jemnosti, lásce a úctě provést vnitřním vesmírem vašeho Lůna...

  "Čím méně vstupujete do kontaktu se svými pocity, tím více se jich bojíte a jste jim vydány na milost. Čím více si dovolíte pocity prožít, tím méně vás zotročí."

                                                                                                  PADMA A ANAIYA AON PRAKASH