Metamorfní techniky

   

 "MT je výjimečná, velmi jemná hluboce a trvale učinkující metoda pro uvolnění starých duševních traumat, strachů a stresů, které nevědomě ovlivňují naše životy a blokují a omezují náš přirozený stav bytí. Její aplikace působí na zlepšení zdraví, na přísun vnitřní síly, radosti, psychické vyrovnanosti a plné využití vlastních schopností a tvořivosti."

   MT je jemná a velmi účinná metoda pro odblokování traumat a schémat vytvořených v období prenatálního vývoje. Prenatální období (období vývoje dítěte v matčině lůnu) je důležitým úsekem našeho života. Zde jsme se zformovali, a to nejen fyzicky, ale také psychicky. Zde se vytvořily naše silné stránky, ale i naše slabiny. Všechno, co lidská bytost prožije ve svém prenatálním období: traumata včetně stresů a strachů matky, prožitých v průběhu těhotenství; vytváří bloky, jež jsou základem "schémat", která se pak různými způsoby objevují v realitě našeho současného života a ovlivňují naše myšlenky, naši osobnost i naše vědomí... Takto vytvořené energetické bloky se odráží v praktickém životě člověka na úrovni fyzických nemocí i psychické a emoční nerovnováhy.

    MT je uvolňuje tyto bloky, které jsou zafixovány na reflexních zónách páteře na chodidlech, dlaních a na hlavě. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období - od početí (zóna kloubu palce - první krční obratel), až po moment narození (zóna paty - spodní část křížové kosti). Reflexní zóny obsahují paměť celého období těhotenství a zmíněné tři části těla odpovídají třem základním funkcím:

POHYB (chodidla)

...O chodidla se všichni opíráme jsou naším kontaktem se zemí, vztahem k okolnímu světu, představují naši vnitřní vyrovnanost.

AKCE (ruce)

...Ruce jsou komunikačním kanálem s druhými, dovolují nám tvořit, realizovat, projevovat se v okolním světě.

MYŠLENKA (hlava)

...Hlava je sídlem našich myšlenek, je naším spojením s nebem.

    Metamorfní technika je unikátem svého druhu, protože není ani léčbou, ani terapií, ani masáží ani metodou zaměřenou na léčení, ale technika, která pomáhá dát nový impuls naší vnitřní životní síle a pomáhá nám využít maximálně náš potenciál.


METAMORFIKA

Vyjdi do zahrady

a podívej se na motýla

nebo zavři oči

a představ si motýla na rozkvetlé květině...

Co vidíš:

Sametovou hebkost jeho křídel?

Lásku v jeho očích?

Krásu v každém jeho pohybu?

Magii v jeho nepopsatelných barvách?

Laskavou radost v sebepřijetí?

Lehkost života v celém jeho bytí?

Kdyby byl motýl slzou v Tvém oku,

jistě by si nechtěl plakat...

Podívej se na motýla

a jeho odraz se stane součástí Tvých očí...

Motýl je láska.

Motýl je metamorfika.

Staň se motýlem.

                                                                                              S láskou a úctou ŽANET