ESEJSKÁ ZRCADLA

"Neexistuje nešťastný člověk, ale člověk, který si nevšimne chyb, které neustále opakuje."                                                                                                                            SILVANO PAOLUCCI

   Každý vztah je pro nás cennou informací o nás a o tom, jak se stavíme k sobě, ke světu a k životu. I ten zdánlivě nejprotivnější člověk, který nám ubližuje nejvíce, je za závojem naší pozemské reality našim velkým pomocníkem a učitelem pro naši osobní evoluci.

   Většinou si neuvědomujeme ani to, že své vztahy si také sami vybíráme a tvoříme podle svého vnitřního nastavení. ...To, jak se k nám chovají druzí, vždy odráží náš vztah k sobě samým a naše vnitřní postoje. Pokud tedy toužíme po klidu, pohodě, vyrovnanosti a zdraví v našem životě, je důležité soustředit se na to, co nám vztahy s ostatními sdělují.

   Vztahy jsou v nejhlubším smyslu prostředkem pro evoluci naší duše. Pro náš posun vpřed. Pokud tedy "neopravíme chyby v našem programu", budou se nám stále opakovat podobné životní situace jako šance pochopit (stejné typy partnerů, řetězení stejných potíží a problémů...), přičemž intenzita těchto situací většinou graduje... Teprve s uvědoměním vlastní hodnoty, se změnou přístupu k sobě, můžeme vystoupit ze začarovaného kruhu. Tím, jak žijeme svou přítomnost, vytváříme svou budoucnost ! Je třeba se probudit a převzít zodpovědnost za sebe, za své myšlenky, pocity, emoce, slova i činy.

   Vznik této teorie o lidských vztazích se datuje na období před více než 2000 lety. Esejci nám v tomto ohledu zanechali "technologii", která nám umožní urychlit proces osobní transformace a růstu, dělajíc jej zároveň více harmonickým a příjemným.

   Používáním této techniky v našem životě dochází ke změně emocí a dosažení vnitřního míru a klidu; celý svět kolem nás se bude měnit, protože se změní to, kdo jsme my v přítomném okamžiku. Člověk tvoří svou vlastní realitu skrze pocity, myšlenky a emoce; jejich změna může tedy touto reakcí v globálu celkově změnit svět. 

SEDM ESEJSKÝCH ZRCADEL

• První esejské zrcadlo nás informuje o tom, co vysíláme do okolního světa v přítomném okamžiku.

• Druhé esejské zrcadlo nám řekne, co v tomto momentě posuzujeme, soudíme, či odsuzujeme.

• Třetí esejské zrcadlo nás prostřednictvím své moudrosti požádá připustit možnost, že v naší nevinnosti se bezelstně vzdáváme velkých části sebe samých, abychom přežili naše životní zkušenosti.

• Čtvrté esejské zrcadlo nám ukazuje nás samotné ve vztahu k našim závislostem. Často se nám v průběhu let stane, že si osvojíme a přijmeme vzorce chování, které se pak pro nás stávají natolik důležitými, že re-organizujeme zbytek našeho života ve snaze jim vyhovět. Tyto vzorce nás často spoutávají, vytváří návyky a často je opakujeme proti své vlastní vůli. Díky tomu se pomalu vzdáváme věcí, které máme nejraději - opustíme je, vynecháme je ze svých životů.

• Páté esejské zrcadlo je snad nejvíce fascinující. Prostřednictvím charakteru vztahu s našimi rodiči můžete vidět, jaký máme vztah k mužskému a ženskému principu a k božské podstatě.

• Šesté esejské zrcadlo, nazývané "temná noc duše" nám ukazuje naši skutečnou podstatu. Když jsme sami, nazí, bezbranní, zbaveni jakékoli masky, objeví se všechna naše síla a to je to místo a ten moment, kdy pochopíme potenciál naší vlastní vnitřní síly.

• Sedmé esejské zrcadlo je nejjemnější a nabízí nám přes naše vztahy poznání, že každý aspekt našeho osobního života je perfektní takový, jaký je včetně událostí, tvarů a hmotnosti našeho těla, našich osobních úspěchů v akademické, pracovní nebo sportovní sféře a že vše je v pořádku tak, jak se to děje a to nehledě na skutečnost, zda dosáhneme cílů, které nám byly stanoveny ostatními. Přes nabídnutou otázku: "K jakému modelu se připodobňuji pro měření mých výsledků? Jaký metr používám?" jsme vyzváni, bychom se podívali na naše úspěchy v životě bez externích hodnocení a srovnání.Naše přesvědčení nám zrcadlí vztahy a události v našich životech.

Jediný reálný svět máme ve svém nitru,vše venku je pouhým odrazem.

Změníme-li sebe, změníme realitu kolem nás.