ACCESS BARS

"Změníme-li naši volbu, můžeme změnit i naši budoucnost".

                                                                 ... protože: dnes žijeme to, co jsme si zvolili v minulosti.

   BARS je 32 bodů v oblasti hlavy - počítačová banka všech myšlenek, pocitů, emocí, postojů i přesvědčení, které si během života vytváříme, a které v nás zůstávají uloženy. Při terapii se jemným dotykem ve správné kombinaci bodů rozproudí jejich energie a informace s negativním nábojem mizí. Je to podobné, jako když zmáčknete tlačítko delete na počítači - nepotřebné se vymaže a vznikne čistý prostor.. Vaše vnitřní nastavení se mění, mění se vaše vnímání života, mění se realita okolo vás...

   ACCESS BARS® vám pomůže usnadnit změny ve všech oblastech vašeho života. Jednotlivé body souvisí s aspekty, jako jsou vztahy, peníze, práce, zdraví, stres, kreativita apod. Nejprve jemný dotek nastartuje proces, při kterém dochází k uvolnění a vyčištění základních myšlenek, pocitů a emocí, a to rozproudí energii Barsů. Proud této energie má schopnost odstraňovat staré nefunkční vzorce z roviny fyzické, mentální, emoční i energetické. Postupně dochází ke zrušení našich omezení a programů, které si podvědomě ve svém životě vytváříme nebo zdědíme v našich rodových linií, a které nám brání žít šťastný život. Odchází vše, co už je připraveno, aby z našeho života odešlo. Vše, co už nám neslouží. Celkový stav těla a duše se zharmonizuje podle vnitřních priorit klienta."

Účinky ACCESS BARS®

  • Odstranění bolestí různých částí těla
  • Odstranění nemocí jako jsou migrény, alergie, astma, ekzémy
  • Nastartování samoléčebných procesů v těle, zrychlení hojení a rehabilitace po lékařských zákrocích či úrazech
  • Uvolnění stresu a napětí
  • Pomoc při obtížných životních situacích
  • Odbourání únavy a vyčerpanosti, zvýšení životní energie
  • Odstranění psychických problémů jako je deprese, úzkosti, strachy, fóbie
  • Snížení hyperaktivity u dětí
  • Vede k celkovému rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni
  • Vhodná pro autisty a lidi s Alzheimerovou chorobou

Kontraindikace: NEJSOU

     Standartní délka terapie: 60 - 90 minut

     Cena: dospělý a děti od 15 let / 800 Kč                          

     (za každých dalších 30 min /  200 Kč)

     děti ve věku 10 - 15 let / 700 Kč

     děti ve věku 4 měsíce - 10 let / 600 Kč


"Kolik ze svého života trávíte tím, že hledáte omezení spíše než možnosti?"